Images


Aby sa vaša záhrada stále vyvíjala podľa vašich predstáv a zachovala si formu a smerovanie podľa úmyslov architekta, je potrebná jej pravidelná údržba. Riadime sa heslom „záhrada je živý organizmus“, preto treba sústavne načúvať jej potrebám a dopriať jej profesionálnu starostlivosť.

Ponúkame starostlivosť o dreviny, záhony a trávnik – od úspešného štartu záhrady do novej sezóny jarnou údržbou, cez pravidelnú údržbu počas celého vegetačného obdobia až po uzavretie sezóny a prípravu na zimu.

patríme k IN-GREEN, s.r.o.